Ny Studiomixer

Studiomixern är en enhet för att styra hur ljud från olika ljudkällor summeras innan de skickas vidare till exempelvis högtalare, bandspelare eller dator. Grundfunktionen är att styra hur starkt var och en av de olika ljudkällorna ska höras då de hörs tillsammans. Ljudkällor kan till exempel vara mikrofoner, skivspelare eller inspelade ljudkanaler.
mixer

En modern mixer innehåller ofta många fler funktioner än att bara styra ljudvolymer. Panorering är en funktion att styra ljudet åt vänster eller höger högtalare och är idag standard på alla studio- och livemusik-relaterade mixerbord. Med inbyggd equalizer på varje ljudkanal kan frekvensområden höjas eller dämpas, vanligen ljudets bas, mellanregister och diskant.

Mixern har även möjlighet att ansluta och balansera yttre effekter i en port som kallas AUX. En annan typ av port som ger samma möjlighet att ansluta yttre effekter, men utan balanseringsmöjlighet, kallas insert. Digitala mixerbord brukar ofta ha många effekter inbyggda, som reverb, eko eller distortion.

Let’s Sing:s nya avancerade mixer ger alla möjlighet till ett fint sound, som anpassa utifrån musikstil och musikalitet m.m….